1984: Nasjonal frimerkeutstilling Fredrikstad 30/5 – 3/6-84

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: