1985: Nytrykk av Løve II

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: