1990: Nasjonal frimerkeutstilling 15/11 – 18/11-90

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: