1989: Nordisk frimerkeutstilling Fredrikstad 7/6 – 11/6-89

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: