1981: Nasjonal frimerkeutstilling Stavanger 11/6 – 14/6-81

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: