1978: Nytrykk av NK 32/34

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: