1961: Nasjonal frimerkeutstilling i Oslo 21/9 – 24/9-66

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: