1955: Internasjonal frimerkeutstilling i Oslo 4/6 – 12/6-55

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: