Nordisk frimerkeutstilling i Oslo 25/8 – 2/9-51

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: