1983: Nasjonal frimerkeutstilling Oslo 22/6 – 26/6-83

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: