1982: Nasjonal frimerkeutstilling

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: