1986: Oslo Filatelistklubb 100 år

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: