1980: Reproduksjoner av forslag til nye frimerker 1914

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: