1977: Troms Filatelistklubb 50 år

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: