1974: Verdenspostforeningen 100 år

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: