1975: Nasjonal frimerkeutstilling Bergen 3/6 – 8/6-75

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: