1983: Jonas Lie 150 år – Prøvetrykk og svarttrykk

Frimerker->Norge->Minneblokker

Kategori: