Japan Mi 217 stemplet

kr 320.00

1935: Fujisan, malt av Watanabe Kazan

Kategori:

Beskrivelse

1935: Fujisan, malt av Watanabe Kazan